مجموعه عکس «تجرد» مهدی عراقچیان

تفاوت نوع زندگی در خانه‌های مجردی معمولا از چیدمان و آرایش این خانه‌ها پیداست (اگرچه بعضی از ساکنان‌شان این ‌را انکار می‌کنند). زندگی مجردی چه از روی میل انتخاب شده باشد و چه گریزی ناگزیر در تنگناهای موقت، تعریفی دیگر است از مفهوم «زندگی» در جامعه‌ای که در مرحله عبور از سنت درگیر است و هردم به این‌سو و آن‌سو کشیده می‌شود. زندگی نکردن در کنار خانواده یا عدم تشکیل آن در چنین محیطی هم مسئله‌ای فردی و هم اجتماعی است. آنچه که در این عکس‌ها سعی شده نشان داده شود استفاده از نشانه‌های قرار گرفته در فضا جهت رسیدن به بخشی از موقعیت، شرایط و ذهنیات یک نسل است؛ نسلی که در مسیر تغییر و جابه‌جا شدن رویکردها بین دو موقعیت قبلی و بعدی که هنوز کاملا فرا نرسیده قرار گرفته است.

«تجرد» اثر مهدی عراقچیان
زمان: یکشنبه ۴ اسفندماه ۱۳۹۸ از ساعت ۶ تا ۸ عصر