گالری روشنخانه در کنار برگزاری نمایشگاه‌های عکاسی، بخشی از فعالیت خود را به نمایش و معرفی پروژه‌های باز اختصاص خواهد داد. پروژه‌ی باز در واقع نمایش مجموعه عکسی است که هنوز در فرایند تولید و تکمیل قرار دارد. این نمایش به هنرمند کمک خواهد داد تا مجموعه عکس خود را در جمع علاقه‌مندان و منتقدان عکاسی به بحث و گفت‌وگو بگذارد و از بازخوردهای مثبت و منفی مخاطبان برای ادامه‌ی پروژه‌ی خود کمک بگیرد. در پروژه‌ی باز هنرمند می‌تواند در یک جلسه‌ی چند ساعته آثار عکاسی خود را با توجه به نوع پروژه، به شکل‌های مختلفی از چاپ گرفته تا استفاده از پروجکشن در معرض دید علاقمندان قرار دهد. نحوه‌ی ارسال آثار برای شرکت در بخش پروژه‌های باز همانند ارسال آثار نمایشگاهی است.