Skip to content
نمایشگاه ها

نمایشگاه عکس «هزار و یک» علی منوچهری

«هزار و یک»، مجموعه پرتره‌ها‌ی محیطی از انسان‌هایی است که به واسطه‌ی کار و پیشه‌ی مشترک‌شان، مورد توجه قرار گرفته‌اند.نمایشگاه حاضر، بر افرادی با عنوان «پیک‌ موتوری» متمرکز شده است که بیشتر به ناچار و به عنوان آخرین راه کسب درآمد، کار حاضر را پیشه‌ی خود کرده‌اند. شغلی که به

Read More »
نمایشگاه ها

نمایشگاه «زیبایی‌شناسی شکست» علیرضا سمیعی

ما در دورانی هستیم که تصاویر در دست عموم قرار دارند و هر لحظه در شبکه‌های اجتماعی و موتورهای جستجوگر در چرخه‌ی بی‌انتهای بازنشر به اشتراک گذاشته می‌شوند. دورانی که نه تنها کارکرد حافظه‌ی تاریخی ‌ما برای همیشه دچار تغییر شده است بلکه آرشیو کردن تصاویر نیز مشکل به نظر

Read More »