Skip to content
پروژه های باز

«زنان» در عکس‌های مریم نعمت اللهی

همواره در عکس‌هایم، تلاش کرده‌ام به شکلی عینی و بی‌پرده، زندگی زنان ایرانی را به تصویر بکشم. گاهی خودم نیز در عکس‌ها حضور دارم و بخشی از موضوع هستم. در حقیقت، می‌خواهم به عنوان ناظری درونی به باطن رخدادهای عادی و روزمره‌ی زنان اطرافم ورود پیدا کنم تا بدین طریق

Read More »
پروژه های باز

مجموعه عکس «تجرد» مهدی عراقچیان

تفاوت نوع زندگی در خانه‌های مجردی معمولا از چیدمان و آرایش این خانه‌ها پیداست (اگرچه بعضی از ساکنان‌شان این ‌را انکار می‌کنند). زندگی مجردی چه از روی میل انتخاب شده باشد و چه گریزی ناگزیر در تنگناهای موقت، تعریفی دیگر است از مفهوم «زندگی» در جامعه‌ای که در مرحله عبور

Read More »