Skip to content
پروژه های باز

«زنان» در عکس‌های مریم نعمت اللهی

همواره در عکس‌هایم، تلاش کرده‌ام به شکلی عینی و بی‌پرده، زندگی زنان ایرانی را به تصویر بکشم. گاهی خودم نیز در عکس‌ها حضور دارم و بخشی از موضوع هستم. در حقیقت، می‌خواهم به عنوان ناظری درونی به باطن رخدادهای عادی و روزمره‌ی زنان اطرافم ورود پیدا کنم تا بدین طریق

Read More »
نمایشگاه ها

نمایشگاه عکس «هزار و یک» علی منوچهری

«هزار و یک»، مجموعه پرتره‌ها‌ی محیطی از انسان‌هایی است که به واسطه‌ی کار و پیشه‌ی مشترک‌شان، مورد توجه قرار گرفته‌اند.نمایشگاه حاضر، بر افرادی با عنوان «پیک‌ موتوری» متمرکز شده است که بیشتر به ناچار و به عنوان آخرین راه کسب درآمد، کار حاضر را پیشه‌ی خود کرده‌اند. شغلی که به

Read More »
نمایشگاه ها

نمایشگاه «زیبایی‌شناسی شکست» علیرضا سمیعی

ما در دورانی هستیم که تصاویر در دست عموم قرار دارند و هر لحظه در شبکه‌های اجتماعی و موتورهای جستجوگر در چرخه‌ی بی‌انتهای بازنشر به اشتراک گذاشته می‌شوند. دورانی که نه تنها کارکرد حافظه‌ی تاریخی ‌ما برای همیشه دچار تغییر شده است بلکه آرشیو کردن تصاویر نیز مشکل به نظر

Read More »
پروژه های باز

مجموعه عکس «تجرد» مهدی عراقچیان

تفاوت نوع زندگی در خانه‌های مجردی معمولا از چیدمان و آرایش این خانه‌ها پیداست (اگرچه بعضی از ساکنان‌شان این ‌را انکار می‌کنند). زندگی مجردی چه از روی میل انتخاب شده باشد و چه گریزی ناگزیر در تنگناهای موقت، تعریفی دیگر است از مفهوم «زندگی» در جامعه‌ای که در مرحله عبور

Read More »